środa, 5 grudnia 2012

WITAMY WSZYSTKICHWitamy wszystkich!

Jak mogliście sami zauważyć przez dłuższy czas nasza aktywność trochę zmalała. Oczywiście nie z zaniedbania, tylko z braku czasu. Koniec roku akademickiego był bardzo pracowity, zarówno przez egzaminy jak i dla większości sprostaniem trudności zdania egzaminu licencjackiego. Chciałybyśmy jednak teraz krótko napisać co się w tym czasie wydarzyło.
W dniach 15-16.V.2012 przystąpiłyśmy do XLI Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych pt „Koła Naukowe szkołą twórczego działania” na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
Zaprezentowałyśmy w sumie  cztery indywidualne referaty:
1.       Anna Momot – „Opinia wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim  na temat wybranych zachowań dewiacyjnych”
2.       Katarzyna Olszańska - „Przyczyny przemocy i agresji w środowisku szkolnym w opinii gimnazjalistów”
3.        Anna Pawlak - „Motywy sięgania po środki odurzające na przykładzie indywidualnych przypadków”
4.       Elżbieta Pawluć - „Rodzina w obliczu problemów związanych z osadzeniem w zakładzie karnym jednego z jej członków”
 Reprezentująca nas koleżanka Elżbieta Pawluć otrzymała wyróżnienie za zaprezentowanie referatu, w którym przedstawiła własne tezy dotyczące tego problemu.

Kolejnym „naszym celem” był wyjazd na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową w dniach 21-22.V.2012 do Szczecina. Wraz z opiekunką naszego koła dr Agnieszką Górską, pojechałyśmy w nieco innym składzie, a mianowicie: Justyna Jant, Katarzyna Olszańska, Anna Pawlak i Elżbieta Pawluć. Tym razem Katarzyna Olszańska zaprezentowała sprawozdanie z działalności naszego koła w formie prezentacji multimedialnej, natomiast my Anna Pawlak i Elżbieta Pawluć przedstawiłyśmy referat z indywidualnych badań oraz prezentację multimedialną na temat: „ŚWIAT WARTOŚCI CZŁOWIEKA SKAZANEGO NA 20 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI”, za którą otrzymałyśmy III miejsce w plebiscycie za najciekawszą prezentację.

W czerwcu w Zakładzie Poprawczym w Barczewie odbyły się po raz kolejny dni rodziny, na którym nie mogło zabraknąć Naszego Koła. Pojechaliśmy tam, aby w tym dniu być wsparciem dla wychowanków. Spędziliśmy wraz z nimi kilka godzin, bawiąc się, grając i rozmawiając na rożne tematy.
Podczas zakończenia roku akademickiego 20.07.2012 kilka z nas:  Anna Momot, Elżbieta Pawluć i Anna Pawlak otrzymałyśmy nagrody z rąk Pani Rektor, za uzyskanie wysokich średnich ocen podczas studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, oraz za zaangażowanie w działalność Koła Naukowego Pedagogów i za to otrzymała również z nami nagrodę Katarzyna Olszańska.
Jak widać koniec roku akademickiego naprawdę był bogaty w zaangażowanie członków koła i dowodem na to, że to co robimy jest dobre (nagrody mówią za siebie).
Oczywiście mamy nadzieję, że ten rok akademicki przyniesie nam kolejne wyzwania i powody do dumy, że to co robimy jest ważne i potrzebne, a nasz wspólny czas dobrze spożytkowany.
Dnia 06.10.2012 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2012 w Audytorium Maximum. Przybyło wielu włodarzy naszego miasta, wykładowców, oraz studentów. Podczas inauguracji Pani Rektor Anna Strzelecka – Ristow wręczała nagrody, a wśród osób które otrzymały w/w nagrody była nasza opiekunka koła dr Agnieszka Górska, oraz Elżbieta Pawluć i Anna Pawlak.


                                                                                    napisały: Anna Pawlak i Elżbieta Pawluć

środa, 18 kwietnia 2012

KONFERENCJA W KTÓREJ UCZESTNICZYŁA NASZA KOLEŻANKA LILIA KARCZEWSKAW dniach 30 i 31 marca 2012 roku członkini Koła Naukowego Pedagogów Lilia Karczewska wzięła udział w Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe wyzwania stojące przed pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną „w epoce gender”. Ujęcie problemu z perspektywy dziecka i wychowawcy”. Organizatorem Konferencji była Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.
Celem tej Konferencji była przede wszystkim diagnoza problematyki nowych wyzwań dla pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki genderowej. Organizatorzy konferencji poruszyli, takie tematy jak: stereotypy płci kulturowej obecne w edukacji szkolnej i przedszkolnej, problemy, szanse i zagrożenia stojące przed dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi w trakcie edukacji szkolnej i przedszkolnej; rola wychowania przez sztukę w dobie Internetu oraz obecność kultury masowej w szkole.
Konferencja zgromadziła studentów z całego kraju. Obecni byli przedstawicieli uczelni nie tylko z województwa lubuskiego, ale również z Poznania, Krakowa, Kielc, Olsztyna, Jarosławia i wielu innych miast. Poruszana tematyka wywołała ożywioną dyskusję po zakończeniu odczytów.
Referat Lilii Karczewskiej pt.  „Rola komiksów w inicjacjach czytelniczych uczniów” – wywołał wiele pytań i komentarzy. Uczestników konferencji zainteresowała idea wykorzystywania komiksu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W trakcie dyskusji poruszano takie tematy jak wykorzystywanie komiksu nie tylko w inicjacjach czytelniczych dzieci, ale również w nauce pisania oraz w pracy wychowawczej (na przykład podczas zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy zajęć profilaktycznych).
W końcowej części konferencji uczestnicy mieli możliwość podzielenia się własnymi refleksjami dotyczącymi poruszonych tematów oraz przebiegu konferencji. Padło stwierdzenie, że konferencje tego typu są bardzo potrzebne, bowiem podczas takich spotkań studenci mają możliwość wymiany swoich poglądów, mogą zaprezentować na szerszym forum wyniki swoich badań i dociekań naukowych, oraz nabrać doświadczenia.
Organizatorzy konferencji zadbali również o program kulturalny dla uczestników konferencji. Najbardziej ciekawą jego częścią był spacer po ciekawych zakątkach Żar i możliwość zapoznania się z dziejami miasta. Przewodnikiem wycieczki był dr Tomasz Fezki, prawdziwy znawca przeszłości tego pięknego miasta.

środa, 4 kwietnia 2012

Z Okazji Świąt

 

Z Okazji Świąt Wielkiej Nocy

      
Najserdeczniejsze Życzenia
Zdrowia, Szczęścia 
oraz Wszelkiej Pomyślności
Świąt Radosnych , Pełnych Miłości, 
Wzruszeń i Refleksji  


Przesyła  
KOŁO NAUKOWE


sobota, 17 marca 2012

Wyjazd do Aresztu Śledczego - Oddział Zewnętrzny na Opolskiej

                  W dniu 26 marca o godz. 10 - 11 organizowana jest wizyta do Aresztu Śledczego Oddział Zewnętrzny na Opolskiej w Olsztynie.

Wszystkich chętnych prosimy o podanie do naszego opiekuna dr A. Górskiej następujących informacji:
  • imię i nazwisko,
  • nr pesel,
  • seria i nr dowodu osobistego,
Zgłoszenia proszę wysyłać do niedzieli 18.03.12r.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

 

niedziela, 4 marca 2012

ŚWIĘTO WYDZIAŁU SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI WSIiE 25.02.2012

ŚWIĘTO WYDZIAŁU SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI WSIiE 25.02.2012


Autor zdjęć: Olsztyn24


Autor zdjęć: Olsztyn24

Dnia 25.02.2012 na naszej uczelni odbyło się Święto Wydziału, w którym wzięliśmy czynny udział. O godz. 8.00 spotkaliśmy się w katedrze, gdzie przygotowywaliśmy karteczki z sentencjami i aforyzmami, pompowaliśmy balony i wiązaliśmy kolorowymi wstążeczkami.
Balony te były przygotowywane dla wszystkich tych, którzy wraz z nami przyłączą się go wspólnej zbiórki darów dla Domu Dziecka z Bartoszyc.


Autor zdjęć: Olsztyn24


Do naszej Uczelni na szczególne zaproszenie przyjechało siedmioro wychowanków domu wraz z panią dyrektor placówki.


Autor zdjęć: Olsztyn24


Program święta otwierało spotkanie studentów z nową panią rektor WSIiE TWP dr Anną Strzelecką-Ristow. W spotkaniu wzięli też udział profesorowie i dr Marek Furgał, przewodniczący Rady Zarządzającej uczelni. Rozmawiano o dniu dzisiejszym i planach uczelni na bliższą i dalszą przyszłość w obliczu reformy szkolnictwa wyższego.


Autor zdjęć: Olsztyn24


Autor zdjęć: Olsztyn24


Podzieliśmy się na kilka grup, która każda miała na celu zbiórkę w różnych miejscach naszej uczelni. Pierwszy punkt powstał przy sali 208 gdzie odbyło się rozpoczęcie Święta, na które przybyli władze uczelni, zaproszeni goście oraz liczni studenci.


Autor zdjęć: Olsztyn24


Następny punkt zasiadł przy Informacji, kolejny przy s.Aud.Maius, gdzie wszyscy prężnie zachęcaliśmy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce. Podczas zbiórki mieliśmy okazję porozmawiać z różnymi gośćmi. Bardzo miło wspominamy rozmowy z prof. T. Pilchem, który chętnie udzielił nam kilku cennych wskazówek.

Autor zdjęć: Olsztyn24


Autor zdjęć: Olsztyn24


Autor zdjęć: Olsztyn24


Zebrane podarunki planujemy zawieźć do Domu Dziecka do Bartoszyc aby dzieci miały z nich konkretny pożytek.


Autor zdjęć: Olsztyn24


Więcej informacji i zdjęć na http://www.olsztyn24.com/news/16254-swieto-wydzialu-socjologii-i-pedagogiki-wsiie-twp.html

Krótka relacja z wzjazdu do Barczewa

Dnia 11.02.2012 o godz. 15.30 pojechałyśmy do Zakładu Poprawczego do Barczewa, na zaplanowaną wcześniej z panią Dyrektor ZP zabawę karnawałową. Gdy zajechałyśmy na miejsce czekali już na nas wychowankowie, wraz z wychowawcą i tak jak poprzednio spotkaliśmy się w kameralnej salce, gdzie już czekał na nas pyszny poczęstunek.
My ze swej strony też się przygotowałyśmy i kilka z nas przywiozło ze sobą pyszne ciasta domowej roboty. Aby umilić nam wszystkim czas przygotowałyśmy znane szlagiery piosenek do posłuchania i do zaśpiewania w zabawie karaoke.
Spędziliśmy razem kilka godzin w miłej atmosferze, podczas której wymienialiśmy się ze sobą wiedzą, przeżyciami i cennymi uwagami.


Na wyjeździe było 9 osób.